25 Aralık 2011 Pazar

6.sınıf matematik proje ödevi konuları


PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Asal sayıyı ve aralarında asal sayıları belirleme, Bir doğal sayıyı, asal çarpanlarına ayırma
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Asal sayı kavramının ne anlama geldiğinin ve tarihsel sürecinin araştırılması istenmektedir. 'Eratosthenes Kalburu'nun  ne işe yaradığını ve hangi amaçla kullanıldığını araştırınız.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    2 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Araştırmanızla ilgili öncelikle temel kavramları ve önemli noktaları belirleyiniz.(1 neden asal sayı değildir? 2 den başka neden çift asal sayı yoktur? Vb.)
5.    Asal sayıların nasıl oluştuğunu ve özelliklerini araştırınız.
6.    Eratosthenes ve çalışmasıyla ilgili bilgi toplayınız.
7.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız ve gerekiyorsa pano halinde görselleştiriniz.
8.    Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
9.    Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
10.Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getiriniz ve kendi yorumlarınızı da ekleyiniz.
11.BAŞARILAR.

PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Çokgenleri Çizme, Nicelikleri Karşılaştırmada Oran Kullanma ve Çevre Uzunluğu Bulma
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Evinizin veya okulunuzun da içinde olduğu bir bölgenin veya bahçenin ölçekli bir planını çizmeniz istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    2 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Kağıdınızın ve çizilecek bölgenin kenar uzunluklarını oranlayarak planın ölçeğine karar veriniz.
5.    Bölgedeki ağaç, duvar, bahçe, park gibi alanların ölçeğe göre çizim uzunluğunu ve çevre uzunluklarını bulup planı hazırlayınız.
6.    Plan, ölçme ve hesaplama bilgilerini içeren bir rapor hazırlayıp sunumunuzu yapınız.
7.    Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
8.    Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
9.    Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getiriniz ve kendi yorumlarınızı da ekleyiniz.
10.BAŞARILAR.

PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Modellenmesi
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler bu projede sizden kesirlerle yapılan işlemlerin modellerle (şekille) göstermeniz istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    2 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Araştırmanızla ilgili öncelikle temel kavramları ve önemli noktaları belirleyiniz.(kesir kavramı, kesirlerle yapılan işlemler vs.)
5.    Verilen kesirli işlemlerin modellemesini yapınız.
6.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız ve gerekiyorsa pano halinde görselleştiriniz.
7.    Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
8.    Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
9.    Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getiriniz ve kendi yorumlarınızı da ekleyiniz.
10.BAŞARILAR.

PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Makine Tasarımı
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Geometri bilgilerinizi kullanarak günlük hayatta ihtiyaç duyulan bir makinenin tasarımını yapmanız istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    4 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Günlük hayatta insanların bazı ihtiyaçlarını giderebilecek daha önce tasarlanmış makinelerin neler olabileceğini araştırınız.
5.    İnsanların yaşamını kolaylaştıracak bir makine tasarlayınız.
6.    Tasarımınızda hangi geometrik modelleri kullanacağınızı belirleyiniz.
7.    Tasarladığınız makinenin farklı yönlerden görünümlerini karton üzerine çiziniz.
8.    Yaptığınız çizimi kullanarak makinenizin maketini kartondan inşa ediniz.
9.    Makinenizin üç boyutlu çizimini, üç boyutlu çizim yapmaya yarayan bilgisayar yazılımları kullanarak yapabilirsiniz.
10.Hazırladığınız maketi ve makinenizin farklı yönlerden görünümlerini sınıf arkadaşlarınıza tanıtınız.
11.Geliştirdiğiniz makinenin kullananlara ne gibi kolaylıklar sağlayacağını sunum yaparak sınıf arkadaşlarınıza anlatınız.
12.Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız.
13.Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
14.Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
15.Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getiriniz ve kendi yorumlarınızı da ekleyiniz.
16.BAŞARILAR.


PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Matematik Tarih Şeridi
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Geçmişten günümüze kadar olan bölümde matematik alanındaki önemli buluşları araştırmanız ve bu buluşları bulan matematikçileri kronolojik olarak matematik tarih şeridini hazırlamanız istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    2 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Tarihte matematikle ilgili en önemli buluşları araştırınız.
5.    Bütün bu buluşları bula matematikçilerin küçük resimleriyle destekleyiniz.
6.    Bu bilgileri kronolojik sıraya göre şerit üzerine yerleştiriniz.
7.    Şerit üzerindeki yazının okunaklı ve kalın yazılmasına dikkat ediniz.
8.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız.
9.    Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
10.Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
11.Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getiriniz ve kendi yorumlarınızı da ekleyiniz.
12.BAŞARILAR.


PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Olasılık ve Bir Olayın Olma Olasılığı
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Kendinize özgü bir oyun tasarlamanız ve bu oyunu tasarlarken oyunu oynayan herkesin kazanma şansı eşit olması istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    3 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Farklı oyunları araştırın.
5.    Araştırılan oyunlarda oynayanların kazanma olasılıklarını inceleyiniz.
6.    Yapılan araştırma ve incelemelerden edinilen bilgilerle yeni bir oyun tasarlayınız.
7.    Oyunda hangi malzemelerin kullanılacağına karar veriniz.(kağıt, kalem, zar, pullar vb.)
8.    Oyunun kurallarını belirleyin ve adil olup olmadığını kontrol ediniz.
9.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız ve projenizi arkadaşlarınıza sunumunu yapınız.
10.Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11.Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
12.BAŞARILAR.


PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Ondalık Kesirleri Günlük Hayatta Kullanma
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Elinizde 20.000 TL para olduğunu kabul ederek araba almanız isteniyor. Gerekli araştırma ve hesapları yapmanız ve size en uygun arabayı belirlemeniz gerekiyor.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    2 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Alınacak arabada olması istenen özellikleri belirleyiniz.(Otomatik vites, benzinli ya da dizel, klima vb.)
5.    Yeni ve kullanılmış arabaların fiyatlarını araştırınız.
6.    Arabanın fiyatı dışında yapılacak harcamaları belirleyiniz.(Plaka, sigorta vb.)
7.    Arabayı aldıktan sonra çıkabilecek masrafları belirleyiniz.
8.    Seçtiğiniz arabayı tercih etme nedenini açıklayınız.
9.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız ve projenizi arkadaşlarınıza sunumunu yapınız.
10.Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11.Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
12.BAŞARILAR.
PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Süsleme Yapma, Geometrik Şekiller Çizme ve Geometrik İnşaları Kullanma
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Grubunuzu temsil eden bir logo tasarlamanız istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    3 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Grubunuza bir isim belirleyiniz.
5.    Farklı logolar inceleyerek etkili bir logonun ne gibi özellikler taşıması gerektiğini belirleyiniz.
6.    Grubu yansıtan özellikleri belirleyiniz ve bunların logoya nasıl yansıtabileceğinizi belirleyiniz.
7.    Kişisel veya grup olarak çalıştığını9z taslaklardan birini seçip logoya son şeklini veriniz.
8.    Logonun nasıl oluşturulduğunu, logonun anlamını açıklayan bir rapor hazırlayınız, logoyla birlikte projenizin sunumunu gerçekleştiriniz.
9.    Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
10.Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
11.BAŞARILAR.
       PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Ünlü Türk-İslam Matematikçileri

6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Ünlü Türk ve İslam matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlamanız istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    2 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Ünlü Türk ve İslam matematikçilerini araştırınız.
3.    Yaşamları ile ilgili kısa bilgiler veriniz. İlginç yaşantılarını yazınız.
4.    Resimlerini bulunuz (kütüphaneden fotokopi yoluyla bulabilirsiniz, internetten araştırabilirsiniz.)
5.    Matematiğe kazandırdıkları yenilikleri açıklayınız.
6.    Ünlü Türk ve Müslüman matematikçilerin resimlerinin ve matematiğe kazandırdıklarının bulunduğu bir dergi hazırlayınız.
7.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız ve sınıfta arkadaşlarınıza sunumunuzu yapınız.
8.    Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
9.    Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
10.Çalışmalarınızın raporunu sunum haline getiriniz ve kendi yorumlarınızı da ekleyiniz.
11.BAŞARILAR.


PROJE GÖREVİ

İÇERİK
SINIF DÜZEYİ
BEKLENEN BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR
Veri Toplama, Örneklem Belirleme, Tablo ve Grafik Oluşturma
6.Sınıf
Problem çözme
Akıl yürütme
İletişim
İlişkilendirme
Araştırma
2 Ay
Dereceli
Puanlama Anahtarı

Sevgili öğrenciler,
Bu görevde sizden: Farklı yaş gruplarına göre en sık sahip olunan kız ve erkek isimlerini araştırmanız ve bu araştırma sonunda elde ettiğiniz verileri tablo ve grafikle göstermeniz istenmektedir.


YÖNERGE: Projenizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

1.    3 kişilik bir grup oluşturunuz.
2.    Bir grup başkanı ve yardımcısı belirleyip görev dağılımını yapınız.
3.    Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
4.    Araştırmanızın örneklemini belirleyiniz.(Örneklem belirlerken: En az 100 veriye ulaşılmalı, farklı yerleşim yerlerini içermeli ve bir aileden sadece bir veri alınmalı.)
5.    Yaş aralıklarını belirleyiniz.(0-10, 11-20, 21-30, 31-40….. gibi)
6.    Verilere dayalı tahminler yapınız.
7.    Veriler üzerinde gerekli hesaplamaları (yüzde, aritmetik ortalama gibi) yapınız ve elde edilen sonuçları yorumlayınız.
8.    Verileri tablo ve uygun grafikle gösteriniz.
9.    Yaptıklarınızı ve karşınıza çıkan sonuçları raporlaştırınız ve projenizi arkadaşlarınıza sunumunu yapınız.
10.Çalışmalarınız puanlama anahtarına göre değerlendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.
11.Çalışmalarınızı zamanında tamamlayarak kontrollerini mutlaka yapınız.
12.BAŞARILAR.
PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Hazırlayanlar    :Sınıfı                 :       
                                                        
Değerlendirme Tarihi   :

Projenin Adı  : 

Gözlenecek öğrenci kazanımları
Dereceler
Çok
İyi
(5)

İyi
(4)

Orta
(3)

Geçer
(2)

Zayıf
(1)
      I. Proje hazırlama süreci
1.Projenin amacını belirleme
Projenin amacını belirleme

2.Projeye uygun çalışma planı yapma
Projeye uygun plan yapma

3.Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme

4.İhtiyaçları belirleme
Grup içinde görev dağılımı yapma

5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Farklı kaynaklardan bilgi toplama

6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
Projeyi plana göre gerçekleştirme

                                                          TOPLAM

      II. Projenin içeriği
1.Türkçeyi doğru kullanma

2.Bilgilerin doğruluğu

3.Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

4.Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

5.Toplanan bilgileri düzenlemesi

6.Kritik düşünme becerisini gösterme

                                                          TOPLAM


      III. Sunu yapma
1.Türkçeyi doğru kullanma

2.Sorulara cevap verebilme

3.Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

4.Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

5.Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

6.Verilen sürede sunuyu yapma

7.Sunum sırasındaki özgüvene sahip olma

8.Severek sunu yapma                                          

                                                           TOPLAM


                                                        
GENEL TOPLAM :                                        ALDIĞI  PUAN:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder